Tous les articles par edo

Jacqueline DENBLINDEN 13/01/2018 – 28/01/2018

Jacqueline DENBLINDEN @ LesbroussART Gallery

13.01.2018 – 28.01.2018

« Jacqueline Denblinden peint avec l’acrylique, mais utilise aussi  du sable et de la poudre de marbre .

Les outils sont tantôt le  pinceau tantôt ses mains.

Ses peintures sont généralement abstraites et les couleurs sobres. Elle représente souvent des sujets qui la passionnent comme les paysages et la mer. Elle aime photographier des sujets qu’elle représente alors de manière plus figurative et colorée »

 

« Jacqueline Denblinden schildert met acrylverf, maar gebruikt ook minder voor de hand liggende materialen zoals zand en marmerpoeder.

Een penseel heeft zij niet altijd nodig, ook haar handen gebruikt ze als instrument.

Haar schilderijen zijn meestal abstract met sobere kleuren. Zij beeldt vooral dingen uit waardoor ze gepassioneerd is zoals landschappen en de zee. Zij houdt ervan om foto’s van landschappen te nemen waar ze achteraf een puur figuratief schilderij van maakt. »

Marijke Pots


« Matières maitrisés avec  parcimonie et perfection.

Touches de couleurs justement posées entre blanc et noir, entre jour et nuit,

c’est un éclatement de lumière à l’infini.

Une œuvre  sensiblement profonde qui nous fait découvrir un monde subjectif,

un espace à l’intériorisation, un refuge à la réflexion de soi et de l’autre.

Chaque oeuvre de Jacqueline Denblinden est un appel à la méditation. »

Daisy Hoste

Philippe DORO 07/12/2017 – 29/12/2017

BXLand – Architectures de Bruxelles

J’ai commencé par l’architecture : études à Paris, travail en agence… C’est un métier que j’ai arrêté, et pourtant, dans un sens, je n’en suis jamais sorti car mes dessins parlent d’abord, et surtout, de villes et d’architectures. C’est le bâtiment qui fait le sujet, les personnages tenant plutôt lieu de figurants. On me demande souvent si j’ai fait de la BD. Non, jamais, c’est un autre monde, mais dans l’idéal, j’essaie que chaque image raconte une histoire, un destin. Je fais aussi des plans de villes subjectifs, en plus grand format, où les immeubles s’imbriquent comme dans un labyrinthe, entre ligne claire et chaos urbain.

Mes couleurs sont simples, presque toujours en à-plat. Je mélange encre de Chine, feutre, crayon, acrylique et collage de papiers trouvés. J’y ajoute des textes, des noms de lieux réels ou inventés et des bribes de phrases issus de l’air du temps.

Je n’ai pas d’imagination, alors je dessine ce que je vois. À Bruxelles, je dessine Bruxelles, un mélange bordélique et passionnant de chefs-d’œuvres, d’architectures ratées, de buildings nuls et de rues extraordinaires, noyés dans un pot-pourri multiculturel.

Philippe Doro

www.philippedoro.be
www.facebook.com/philippedoro1
www.pinterest.com/dorophilippe


BXLand – Architectuur van Brussel

Ik ben begonnen met architectuur: studies in Parijs, werk in een agentschap… Het is een vak waarmee ik gestopt ben, en enerzijds heb ik het nooit achter me gelaten want mijn tekeningen vertellen voor alles over steden en architectuur. Het is het gebouw dat het onderwerp uitmaakt, de personages zijn eerder figuranten. Men vraagt me dikwijls of ik strips getekend heb. Neen, nooit, dat is een andere wereld, maar idealiter probeer ik ieder beeld een verhaal, een lotsbestemming te laten vertellen. Ik maak ook plannen van subjectieve steden, op groter formaat, waarin gebouwen passen zoals in een labyrint, tussen een klare lijn en stedelijke chaos

Mij kleuren zijn eenvoudig, bijna altijd vlak. Ik vermeng Oost-Indische inkt, viltstift, potlood, acrylverf en collages van gevonden papier. Daarbij voeg ik teksten, de namen van de echte of uitgevonden plaatsen en fragmenten uit zinnen die passen in de tijdsgeest.

Ik heb geen verbeelding, daarom teken ik wat ik zie. In Brussel teken ik Brussel, een rommelige mengeling van meesterwerken, mislukte architectuur, waardeloze gebouwen en buitengewone straten, verzonken in een multiculturele potpourri.

Philippe Doro

www.philippedoro.be
www.facebook.com/philippedoro1
www.pinterest.com/dorophilippe

Alain VAN DE WALLE 11/11/2017 – 26/11/2017

Un art contemporain, caractérisé par toutes les rencontres échangées entre la nature et un artisan amoureux du bois et de la féminité qui, à travers son art, communique ses émotions et les partage.

Un jeu de contrastes sensuels entre ombres et lumière, brut et travaillé, courbes et rugosités, reflétant une personnalité riche de différences complémentaires.

par Emilie LETERTRE


Hedendaagse kunst, die gekenmerkt wordt door alle ontmoetingen uitgewisseld tussen de natuur en een ambachtsman die verliefd is op hout en de vrouwelijkheid en die, doorheen zijn kunst, zijn emoties laat zien en ze deelt.

Een spel van sensuele contrasten tussen schaduw en licht, ruw en bewerkt, gebogen en strak, toont een rijke persoonlijkheid van complementaire verschillen.

door Emilie LETERTRE

Hector VILLARROEL 07/10/2017 – 27/10/2017

Hector VILLARROEL – RECENT WORKS
LesbroussART Gallery 07.10.2017 – 27.09.2017

La galerie d’art LesbroussART Gallery a accueilli l’exposition ‘Recent Works’, avec quelques-unes des meilleures oeuvres du peintre chilien résident à Bruxelles, Hector Villarroel.

« La peinture et le langage de l’abstraction me permettent de transformer la diversité en champs d’émancipation qui se manifestent en fragments, fugacité de la lumière, mutations des formes et processus créatifs par lesquels j’entre en relation avec  » l’autre » », exprime Villarroel.

Après avoir obtenu une Licence en Art à l’Université du Chili en 1990, Villarroel a entamé une période itinérante, avec des résidences temporaires en Amérique et en Europe, explorant au-delà du concret et utilisant la peinture comme expression de sa pensée. Actuellement il étudie à l’Université KUL à Leuven.
Entre Bruxelles, Madrid, Barcelone, New-York et Santiago du Chili, Hector Villarroel a développé la technique de l’abstrait, en cohérence avec un pari intime, réflexif, émotionnel et philosophique.
La trajectoire de Villarroel est aujourd’hui reconnue au niveau international.
Depuis l’année 2012, son oeuvre est représentée par la LesbroussART Gallerry à Bruxelles. On retrouve également son travail dans nombreuses collections privées et publique d’Art contemporain, comme celles des Missions du Chili aux Nations Unies à New-York et à l’Organisation des Etats Américains (OEA) à Washington DC, du Consulat Général du Chili à New-York et de la Fondation Hispanique à Madrid, entre autres.


Hector VILLARROEL – RECENT WORKS
LesbroussART Gallery 07.10.2017 – 27.09.2017

In de kunstgalerij LesbroussARTgallery verwelkomde in oktober 2017 Hector Villarroel met zijn ‘Recent Works’. Villarroel is een Chileens kunstenaar, die in Brussel werkt en woont.

« Dankzij schilderkunst en de taal van de abstractie kan ik een scala aan indrukken en gevoelens gestalte geven. Het gaat in essentie om flarden van impressies, de vluchtigheid en veranderlijkheid van het licht en allerlei creatieve processen en door de combinatie van dit alles treed ik in relatie met ‘de ander’ », aldus Villaroel.

Nadat hij in 1990 een licentie in de Kunsten had behaald aan de universiteit van Chili, is Villarroel gaan reizen en verbleef hij in verschillende steden van Amerika en Europa. Het werd de schilderkunst waarmee hij zijn denken en ideeën tot expressie bracht. Hij oversteeg het tastbare, experimenteerde met materies en stijlen en bleef steeds zoeken naar nieuwe uitdrukkingsvormen voor zijn evoluerende denkwereld. Op dit moment studeert hij aan de KUL te Leuven.

Villaroels evolutie kreeg impulsen door zijn bestaan in steden als Santiago de Chili, New-York, Barcelona, Madrid en Brussel. Hij ontwikkelde de techniek van het abstracte schilderen, in sterke samenhang met een diepe reflecterende gevoels- en filosofische stijl.

Hector Villaroel’s artistieke ontwikkeling wordt internationaal erkend. Sinds 2012 vertegenwoordigt de LesbroussARTgallery in Brussel zijn œuvre en is werk van hem zowel aangekocht door tal van privécollectionneurs als door openbare instellingen. Voorbeelden : de Chileense vereniging bij de Verenigde Naties te New-York en de OEA Organisatie van de Verenigde Staten in Washington D.C., het hoofdconsulaat van Chili in New-York en de Spaanse Stichting in Madrid.


HECTOR VILLARROEL

Born in Santiago, Chile
www.hectorvillarroel.com

EDUCATION

1990 MA in Fine Arts, University of Chile

CURRENT GALLERY REPRESENTATION

LesbroussART Gallery, Brussels, Belgium

AWARDS

2001 DIRAC, Ministery of Foreign Affairs, Chile. ‘Crossing’ publication, UC Berkeley CA, USA

SOLO EXHIBITIONS

2017 RECENT WORKS, LesbroussART Gallery, Brussels, Belgium
2014 LATITUDE, Benjamin Vicuna Mackenna Museum, Santiago, Chile
2012 LATITUDE, LesbroussART Gallery, Brussels, Belgium
LATITUDE, Chilean Embassy, Madrid, Spain
2010 PINTURA, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
2008 WORKS, Molí El Canysset, Valencia, Spain
2008 POETRY and PAINTING, Macias-Villarroel, Hispanic Fundation, Madrid, Spain
2007 RECENT WORKS, Chilean Embassy, Brussels, Belgium
2006 RECENT WORKS, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
TRANSFER, Jewish Community, Santiago, Chile
2005 TRANSFER, Chilean Embassy, Washington D.C., USA
TRANSFER, La Pequeña Galeria, Madrid, Spain
2004 PINTURA RECIENTE, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
2003 SEASON, Atrium Gallery, IMF, Washington D.C., USA
RECENT WORKS, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
2002 RECENT WORKS, Praxis Gallery, Santiago, Chile
CROSSING, Cultural Center, Major University, Santiago, Chile
2001 CROSSING, CLAS, UC Berkeley, USA
2000 TERRITORY, Viviana Grandi Gallery, Brussels, Belgium
1999 TERRITORY, Chilean Consulate, New York, USA
1998 THE HUMAN MAP, Magdalena Baxeras Gallery, Barcelona, Spain
THE HUMAN MAP, Synchronicity Space Gallery, New York, USA
1996 LA ESTANCIA, Altra Forma Gallery, Santiago, Chile
1995 GALERIA SEUL, Maison de L’Amérique Latine, Brussels, Belgium
1995 FRAGMENTS, Purgatori Gallery, Valencia, Spain
1994 LA GALERIA, Hyatt Regency, Santiago, Chile
EL FRUIT DE L’ESTACIO PASSADA, Galileu Gallery, Barcelona, Spain
1993 LA GALERIA, Hyatt Regency, Santiago, Chile

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2013 BAZART UC, Art Fair, Pontifical Catholic University of Chile, Santiago,
Chile
2012 TWENTIETH ANNIVERSARY, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
GALLERY COLLECTION, Pieter Pauwel Gallery, Aalst, Belgium
GALLERY COLLECTION, Pieter Pauwel Gallery, Kasteel Van Huizengen, Belgium
2011 ATLANTIC SPACE, International Art Fair, Rina Bouwen Gallery, Vigo, Spain GALLERY COLLECTION, Projection Gallery, Brussels, Belgium
2009 CAUCE i AFECTO, Arredondo-Gulle-Villarroel, Las Condes Cultural Center, Santiago, Chile
2008 GALLERY COLLECTION, Rina Bouwen Gallery, Madrid, Spain
2007 ABSTRACT TENDENCIES, Praxis International Gallery, Santiago, Chile
2006 ART WIZO 2006, Art Gallery, Women’s International Zionist Organization, Santiago, Chile
2004 FAIM, International Art Fair, Madrid, Spain.
2002 ARTEBA, International Art Fair, Praxis International Gallery, Buenos Aires, Argentina
2001 MIXED MEDIA EXHIBIT, Studio Gallery, Irving CA, USA
2000 ARTE SANTANDER, International Art Fair, Viviana Grandi Gallery, Santander, Spain
NEW MILLENIUM, The Artist’s Museum Gallery, Washington D.C., USA
1998 ANNUAL GALA, Atrium Gallery, IMF, Washington D.C., USA
1997 HOW I DREAM NEW YORK, Hilton Towers, New York NY, USA
1996 SUR, The New Gallery, University of Miami, Miami FL, USA
1995 LA GALERIA, Hyatt Regency, Santiago, Chile
1993 SOLID ART, Caves de Cureghem, Brussels, Belgium
1992 500 YEARS OF GENOCIDE AND COLONIALIMS, Linden Gallery, St. Kilda, Australia
TIEMPOS DE ARTE, Las Condes Cultural Center, Santiago, Chile
1991 ALUMNOS ARTISTAS III, Plastica Nueva Gallery, Santiago, Chile

PUBLIC COLLECTIONS

Permanent Mission of Chile, United Nations, New York NY, USA
Permanent Mission of Chile, OAS, Washington D.C., USA
Embassy of Chile, Washington D.C., USA
Consulate of Chile, New York NY, USA
Hispanic Foundation, Madrid, Spain
FORASTIA’S FRIENDS, ANAITE Winery, Logroño, Spain
LOM Publishers, Santiago, Chile
MERCAZ, Jewish Community, Santiago, Chile
WIZO, Santiago Chile
COPEC, Santiago, Chile
Hyatt Regency Co., Santiago, Chile

PRIVATE COLLECTIONS

Brussels, Leuven, London, The Hague, Luxembourg, Berlin, München, Freiburg, Hannover, Paris, Ferney Voltaire, Geneva , Bienne, Madrid, Barcelona, Castelldefels, Valencia, Santander, Palma de Mallorca, Tenerife, Alicante, Padua, Cagliari, Vilniu, Washington DC, New York NY, Boston MA, Amherst MA, Rockville MD, Los Angeles CA, Encino CA, San Francisco CA, Berkeley CA, Oakland CA, Santa Cruz CA, Ottawa, Vancouver, , Hong Kong, Singapur, Tokyo, San Jose, Mexico DF, Sao Paulo, Caracas, Bogota, Barranquilla, Buenos Aires, Lima, Santiago of Chile.

SELECTED ARTICLES

2014 “LATITUDE at the Benjamin Vicuña Mackenna Museum” by María José Lira G. Director of Benjamín Vicuña Mackenna Museum, Santiago, Chile
2010 Library and Center of Information, Museum of Fine Arts, Santiago, Chile.
2008 ‘Chilean Painters in Belgium’, ‘Villarroel, traveling and thinking’ chapter, p. 85 – 89, Chilean Embassy, Brussels, Belgium
2009 ‘Universos de Paz’, Anfora Nova Publishers, p. 69, Cordoba, Spain
2008 ‘A dialogue between presence and absence’ by Heriberto Lopez, Panoramica
Magazine, Brussels, Belgium
2006 ‘International Artist at MERCAZ’,The Jewish Word Newspaper, Santiago, Chile
‘Perpetual traveller’ by Gary Tischler, The Washington Diplomat Newspaper,
Washington DC, USA
2005 ‘Transfer’ by Fernando Rincon, El Punto de las Artes, Art Newspaper, Madrid, Spain
2003 ‘Villarroel at Rina Bouwen Gallery’ by Joan LLuis Montane, Artes Plasticas
Magazine, Barcelona, Spain
2001 ‘In Memory, September 11’ CA University Newsletter, Berkeley CA, USA
1999 ‘The philosophy of the Creation’ by Carol Cassis-Mcmillan, Ladeco Aboard
Magazine, Miami FL, USA
1996 ‘Six Chilean Artist of Today’ by Juana Rosa Pita, Lan Chile Aboard Magazine,
Miami FL, USA

Andrea CLANETTI 09/09/2017 – 29/09/2017

Andrea CLANETTI

Mi piace il dettaglio, il particolare, cioè la parte del tutto. Con il particolare posso osare. Perché lui è una responsabilità sopportabile, che non ha fretta di arrivare alla fine della storia. Il tutto invece può aspettare, nel senso che è meglio pensarci bene. E poi al tutto è più giusto che ciascuno ci arrivi come e quando gli pare, senza forzature. È un po’ la logica del mosaico. Io offro le tessere. Delle tessere più o meno intellegibili. Poi ciascuno può farne ciò che vuole, magari pensarne delle altre, pensare a come metterle insieme.

Il dettaglio non è fine a se stesso. Basta a se stesso ma non è fine a se stesso. Perché ogni tessera del mosaico è un’anticipazione del tutto. Dunque il fumo di una sigaretta non è soltanto il fumo di una sigaretta. E se lo guardi bene puoi trovarci dentro persino la direzione del vento. Oppure la cortina che limita la visuale. Anche una tazzina di caffè è molto di più di una tazzina di caffè. Perché puoi berla in modi diversi, o magari puoi confidarle qualcosa di speciale, e poi perché dentro ogni goccia c’è l’intera gamma delle possibilità del giorno. Il ragionamento non cambia per il bavero di una giacca, il nodo di un papillon, l’accordo su una chitarra, una ruga sulla fronte, un berretto, una smorfia del labbro superiore o il modo di accavallare le gambe: i dettagli trascendono se stessi e ci parlano di un mondo più grande. Dei pensieri di una persona, oppure di ciò che è appena successo e che potrebbe ancora accadere. Sono come una promessa di verità, una premonizione. Come la nota di una musica che sta per essere composta.

Del dettaglio mi piace la precisione. Nel senso che mi piace scendere in profondità. Mi piace immaginare che da uno di essi possa dipendere la sorte del mondo. Che nel caso della pittura vuol dire la sorta della mia immagine del mondo. Più sono semplici e più rivelano qualcosa. Ecco perché i miei dettagli sono immediati: punti, linee, curve… Mai nodi, mai ellissi, e soprattutto mai arabeschi. Sono dettagli sinceri, non hanno nulla da temere e non devono farci temere nulla. Penso che il loro colore naturale sia il bianco, o il nero, o al massimo un colore primario.

Testo di FERNANDO GENTILINI

Leggi anche l’articolo di Jean Jauniaux « Détails »: exposition des oeuvres récentes du peintre Andréa Clanetti à la Lesbrouss ART Gallery à Bruxelles


Andrea CLANETTI

J’aime le détail, la particule, au sens où elle est partie du tout. Avec la particule, je peux oser. Parce qu’elle est une responsabilité soutenable, qui ne ressent pas l’empressement d’arriver à la fin de l’histoire. A l’inverse, le tout peut attendre. Avant d’y arriver, il est préférable que chaque particule soit bien pesée, bien pensée. Aussi, le tout présente plus d’harmonie si chaque détail se révèle de la manière dont il le souhaite, au moment où il est mûr, sans se forcer. En quelque sorte, c’est la logique sous-tendant la mosaïque. Je pose des tesselles. Elles sont parfois intelligibles, parfois insaisissables. La sensibilité de chacun peut alors en faire ce qu’elle veut ; tantôt en inventer d’autres, tantôt réfléchir à leur agencement.

Le détail ne constitue cependant pas une fin en soi. Il se suffit à lui-même, mais ne constitue pas une fin en soi. Parce que chaque tesselle d’une mosaïque est une anticipation du tout. Ainsi, la fumée d’une cigarette n’est pas seulement la fumée d’une cigarette. Si vous l’observez avec persistance, elle vous indiquera la direction du vent. Alternativement, elle peut aussi devenir le voile qui occulte la perspective. Même une tasse de café est bien plus qu’une tasse de café. Parce que vous pouvez la boire de différentes manières, parce que vous pouvez vouloir lui confier quelque chose de spécial, parce que dans chaque goutte, elle contient la gamme entière des possibles de la journée. Le raisonnement ne change pas quand il s’agit du col d’un veston, de l’attache d’un nœud papillon, de l’accord sur une guitare, d’une ride sur un front, d’un béret, d’une grimace de la lèvre supérieure ou de la façon de croiser les jambes : les détails se transcendent et nous parlent d’un monde plus étendu. Ils traduisent les pensées d’une personne, éclairent ce qui vient de se passer autant que ce qui a la potentialité d’arriver. Ils sont une promesse de vérité, une prémonition. Comme la note de musique qui s’apprête à être composée.

J’aime la précision des détails. C’est ce qui explique que j’aime m’enfoncer dans la profondeur. Je me plais à m’imaginer que de l’un d’eux peut dépendre le destin du monde. Que dans le cas de la peinture, ils sont les témoins de l’image que je me fais du monde. Plus il y en a, plus ils dévoilent quelque chose. C’est pourquoi mes détails sont immédiats : des points, des lignes, des courbes. Jamais de nœuds, jamais d’ellipses et surtout jamais d’arabesques. Ce sont des détails sincères et téméraires. Ils ne doivent d’ailleurs rien avoir à craindre. Je pense qu’ils doivent avoir comme couleur naturelle le blanc ou le noir ou, tout au plus, une couleur primaire.

Texte de FERNANDO GENTILINI

Lisez aussi l’article de Jean Jauniaux « Détails »: exposition des oeuvres récentes du peintre Andréa Clanetti à la Lesbrouss ART Gallery à Bruxelles


Andrea CLANETTI

Ik houd van het detail, het deeltje, in de zin dat het deel uitmaakt van een geheel. Met het partikel mag ik durven. Want het is een draaglijke verantwoordelijkheid, die niet de druk ervaart om aan het einde van het verhaal te komen. Omgekeerd kan het geheel wachten. Vooraleer hier toe te komen, is het best dat ieder deeltje goed afgewogen en ook goed overwogen wordt. Het geheel vertoont ook meer harmonie wanneer ieder detail naar voor komt op de gewenste manier, op het ogenblik dat het rijp is, zonder extra moeite te doen. In zekere zin is dit de logica die tot de mozaïek leidt. Ik leg mozaïeksteentjes neer. Ze zijn soms verstaanbaar, soms ongrijpbaar. De gevoeligheid van ieder van hen kan ermee doen wat ze wil: de ene keer er andere uitvinden, de andere keer nadenken over hun opbouw.

Het detail is niettemin geen einde op zich. Het is voldoende op zich, maar betekent geen einde op zich. Omdat ieder steentje van een mozaïek een anticiperen is op het geheel. Zo is ook de rook van een sigaret niet enkel de rook van een sigaret. Wanneer u nauwkeurig toekijkt, zal ze de windrichting aanwijzen. Een andere mogelijkheid is dat ze de sluier kan worden die het perspectief afschermt. Zelfs een kop koffie is veel meer dan een kop koffie. Omdat u ze op verschillende manieren kan drinken, omdat u haar iets speciaal zou willen toevertrouwen, omdat iedere druppel een volledig gamma mogelijkheden van de dag bevat. De redenering verandert niet wanneer het gaat over de kraag van een jas, de sluiting van een vlinderdas, het akkoord op een gitaar, de rimpel op een voorhoofd, een baret, een grimas van de bovenlip of de manier om de benen te kruisen: de details stijgen boven zichzelf uit en vertellen ons meer over een bredere wereld. Ze vertalen de gedachten van een persoon, verklaren zowel wat pas gebeurd is als wat zou kunnen gebeuren. Ze zijn een belofte voor de waarheid, een voorkennis.  Zoals de muzieknoot die zich voorbereidt om gecomponeerd te worden.

Ik houd van de precisie van de details. Dit is wat verklaart dat ik in de diepte wil doordringen. Ik verbeeld me graag dat van een van hen het lot van de wereld zou kunnen afhangen. Dat in het geval van het schilderen, zij de getuigen zijn van het beeld dat ik me maak over de wereld. Het is daarom dat mijn details direct zijn: punten, lijnen, krommingen. Nooit knopen, nooit ellipsen en vooral nooit arabesken. Het zijn eerlijke en stoutmoedige details. Ze hebben trouwens niets te vrezen. Ik denk dat ze als natuurlijke kleur wit of zwart moeten hebben, of, minstens, een primaire kleur.

Tekst van FERNANDO GENTILINI

Lees ook het artikel van Jean Jauniaux « Détails »: exposition des oeuvres récentes du peintre Andréa Clanetti à la Lesbrouss ART Gallery à Bruxelles

Jean-Pierre PISETTA 06/05/2017-26/05/2017

pisettaWEB

Jean-Pierre Pisetta

Né en 1956 dans la région de Charleroi de parents originaires du Trentin (Italie), il entreprend des études supérieures de traduction italien-russe-français après avoir travaillé quatre années comme manœuvre, entre autres dans la construction (toitures).

En 1999, après différentes activités artistiques (musique et céramique, entre autres), il se lance dans la peinture à l’huile en autodidacte et participe à une première exposition (collective) en 2001. Depuis lors il a participé à 31 manifestations artistiques (expositions collectives, personnelles, marchés artisanaux, concours). Il a déjà exposé une première fois à la Lesbroussart gallery en 2010.

Parallèlement à son activité d’artiste peintre, il enseigne l’italien dans le Département de traduction (Faculté de lettres, traduction et communication) de l’Université libre de Bruxelles et poursuit la publication d’œuvres littéraires personnelles ou traduites (18 publications en volume à ce jour).

Léopold EECKHAUT 07/04/2017 – 28/04/2017

eeckhautWEB

 

Léopold EECKHAUT

je suis né en 1940 à Rhode-Saint-Genese.

Je vis aujourd’hui à Auderghem mais ma ville de coeur est Bruxelles.

Mes premières ébauches artistiques datent de 1950, j’avais 10 ans.

L’influence de ma mère sur mes choix personnel a été déterminante. L’accès  à la culture était inaccessible pour elle car le travail était son unique objectif. Ce concept devait être le mien.

Au travers de mon parcours lorsque j’étais à l’Athénée la rencontre avec JO DELHAUT, qui était un peintre abstrait,  a été déterminante. A partir de 1998, la rencontre avec VICTORIA CALLEJA et ma décision de ne plus travailler ont orienté mes choix vers la peinture, ce qui m’amène à ce moment de vivre ma passion et d’exprimer mon réel ressenti personnel.  Ni figuratif, ni abstrait, je cherche toujours des techniques innovantes.

Passionné d’art avec un grand A, je suis un peintre émotionnellement sensible à mon environnement.

J’aime la vie, elle est trop belle.

Francis DUWYN 09/03/2017 – 31/03/2017

DUWYNweb

 » Rangoon Journeys « , the Early Days …

 Bangkok, juillet 1995.

 Dépêche :Levée de l’assignation à résidence de la dissidente birmane Madame Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la Paix 1991.

En deux jours, visa et billet d’avion, pour participer à la seconde conférence de presse de l’opposante en sa résidence du 54, University Ave, à Rangoon.

L’intérêt s’est poursuivi par de multiples séjours entre 1996 et 2002, le regard posé en touches impressionnistes, à la façon du voyageur curieux sur un pays nouveau, car comment qualifier autrement le Myanmar en ces temps où le visa accordé variait de huit à quinze jours et l’infrastructure hôtelière embryonnaire .

Suivi en permanence par l’Intelligence birmane, photographier n’était pas périlleux mais tous les endroits n’étaient pas accessibles, il fallait rendre compte autrement.

Maintenant, les choses ont changé, un nouveau plébiscite, le NLD ( parti du Prix Nobel ) au pouvoir.

Néanmoins, les militaires ont de par la Constitution 25 % de sièges au Parlement, bétonné.

 » Rangoon Journeys « , Nowadays… ,   sera le prochain travail photographique à vous proposer.

Francis Duwyn, photographe