François WAGNER 09/06/2018 – 29/06/2018

Les châteaux démentiels

Une ville, un parcours….. Vient le premier contact avec la cité et ses habitants, puis s’installent des habitudes et les quartiers sonnent comme familiers. Chacun vit la ville selon son histoire, ses rencontres, ses aventures; au travers de notre prisme on a une vision personnelle et instantanée d’un moment d’un lieu.

C’est au cours des différentes échappées que j’ai commencé cette passion du carnet de voyage
(Buenos Aires, New York, Paris, Bruxelles, Porto Novo, Ouagadougou, Istanbul, Oslo……)

Compulsivement je collectionne, j’accumule, je récupère, j’amoncelle….. Et c’est à travers ce pêle-mêle d’informations, de détails, de micro-histoires; le tout mêlé à mes centres d’intérêts, mon imagination, les influences steampunk et Jules Verne que je crée des univers, des villes fantasmées. Ainsi naissent les illustrations et sculptures.
Je vous invite à vous perdre dans mon univers!


De onzinnige kastelen

Een stad, een baan ……..Het eerste contact met de stad en haar inwoners ontstaat, dan komt de ontdekking van gebruiken en wijken die als vertrouwd overkomen. Eenieder beleeft de stad op haar of zijn manier, afhankelijk van haar of zijn geschiedenis, haar of zijn ontmoetingen, haar of zijn avonturen. Dwars door ons prisma hebben wij een persoonlijk en duidelijk beeld van een ogenblik, van een plaats.

Het is tijdens mijn verschillende ontsnappingen dat ik met hartstocht aan dit soort reisverslagen begonnen ben. (Buenos Aires, New York, Parijs, Brussel, Porto Novo, Ouagadougou, Istanboel,Oslo..)

Dwangmatig verzamel ik, breng ik bijeen, recupereer ik, stapel ik op………En uit deze mengelmoes van inlichtingen, details, micro-geschiedenissen, samengebracht met mijn verbeelding, de invloeden van steampunk en Jules Verne ontstaan mijn werelden, ingebeelde steden. Zo worden de illustraties en de beeldhouwwerken geboren.

Ik nodig u uit om in mijn wereld verloren te lopen.