Catharina de Rijke 07/03/2015 – 28/03/2015

deRIJKEWEB

PRIMA KLIMAAT? PRIMA KLIMA? PRIMA CLIMATIQUE?

FR:
L’artiste néerlandaise Catharina de Rijke (née à Rotterdam en 1957) travaille dans le milieu de la peinture depuis 25 ans en utilisant le thème du paysage comme une métaphore. L’image du paysage insuffle des atmosphères spécifiques et un arrangement poétique.
« Ses peintures ont un caractère poétique grâce à sa manière insolite de jouer avec les couleurs. Cet équilibre entre la sérénité et le mouvement, invite les observateurs à une contemplation intérieure. »
Prof. Dr. F.G. Zehnder , 2011
Toute représentation explicite de la population a volontairement été évité par Catharina de Rijke bien que celle-ci soit sous-entendu dans ses travaux.
Dans l’exposition actuelle intitulée « PRIMA KLIMAAT? PRIMA KLIMA? CHOUETTE CLIMAT? », l’artiste présente une œuvre à grand format en dialogue avec plusieurs fragments de paysage à petite échelle.
L’atmosphère particulière du travail est déterminée par la multitude d’interprétations d’un paysage réel, par exemple, la surface de glace d’un glacier, à distance, de loin ou à l’infini.
La couleur principale du paysage est le bleu, notamment le paysage bleu  menacé par les changements induits par l’homme : la mer, les pôles, les glaciers et l’atmosphère.
L’exposition offrira une vue d’artiste de ces changements climatiques « PRIMA KLIMAAT ? PRIMA KLIMA ? CHOUETTE CLIMAT ? ».

NL:
De Nederlandse kunstenares Catharina de Rijke ( Jaargang 1957, geboren in Rotterdam) werkt met het medium van de schilderkunst en verkent het landschap als metafoor in haar beeldend werk al meer dan 25 jaar.
Het beeld ( landschap ) wordt op deze wijze de drager van specifieke atmosferen. Ze bereikt hierbij een briljante poëtische kwaliteit.
« Haar landschappen vertonen door de zeer individuele techniek een bijzonder poëtisch karakter en de vakkundig ontwikkelde balans tussen rust en beweging bewerkt een complentatieve uitstraling. Prof. Dr. F.G. Zehnder “, 2011
Bewust vermijdt Catharina de Rijke de expliciete presentatie van de mens, hoewel hij altijd indirekt aanwezig is in haar werk.
In de huidige tentoonstelling  » PRIMA KLIMA? PRIMA KLIMA? PRIMA CLIMATIQUE?  » wordt een grootschalig werk in dialoog met een aantal kleinschalige landschapsfragmenten getoond.
Voor Catharina de Rijke is het proces van het schilderen een buitengewoon natuurlijke vorm van het ontdekken van de wereld, bijna zo natuurlijk als ademhalen
De bijzondere sfeer van de werken worden bepaald door de vele dubbelzinnige omzettingen van het fenomeen landschap.
Bijvoorbeeld het ijs van een gletsjer ,de ruimte of de oneindigheid.
De hoofdkleur van het landschap is blauw en:met name wordt vooral  het blauwe landschap bedreigd door de door de mens veroorzaakte veranderingen:de  zee,
de polen, de gletsjers en de atmosfeer.
Het debat met deze veranderingen in het klimaat is de essentie van de  tentoonstelling, die de titel heeft :
 » PRIMA KLIMAAT ? PRIMA KLIMA ? PRIMA CLIMAT ?  » .

DE:
Die niederländische Künstlerin Catharina de Rijke (Jg. 1957, geboren in Rotterdam) arbeitet in Ihrer künstlerischen Praxis mit dem Medium der Malerei und thematisiert die Landschaft als Metapher schon seit über 25 Jahren in Ihre Arbeit. Das (Landschafts-) Bild wird zum Träger spezifischer Atmosphären. So gelingen ihr Arrangements von bestechender poetischer Qualität.
„Ihre Landschaften haben mittels des ungewöhnlichen Farbauftrags auch einen poetischen Charakter, sie laden mit ihrer Balance von Ruhe und Bewegung zur inneren Betrachtung ein“
Prof. Dr. F.G. Zehnder, 2011
Bewusst verzichtet Catharina de Rijke dabei auf die explizite Darstellung des Menschen, obwohl sein Wirken in ihren Arbeiten immer präsent ist.
In der aktuellen Ausstellung mit dem Titel „ PRIMA KLIMAAT? PRIMA KLIMA? PRIMA CLIMATIQUE?“ zeigt die Künstlerin eine großformatige Arbeit im Dialog mit mehreren kleinformatigen Landschaftsfragmenten.
Die besondere Atmosphäre der Arbeiten wird bestimmt durch die Vielzahl mehrdeutigen Hinweise auf eine reale Landschaft, z.B. der Eisfläche eines Gletschers, auf Ferne, Weite oder Unendlichkeit.
Die zentrale Farbe der Landschaft ist Blau und: insbesondere die blaue Landschaft ist bedroht durch von Menschen verursachte Veränderungen: das Meer, die Pole, die Gletscher und die Atmosphäre.
Die Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen steht im Mittelpunkt der Werkschau „PRIMA KLIMAAT? PRIMA KLIMA? PRIMA CLIMAT?“.