Fanny Seller 13/12/2014 – 04/01/2015

Banner Fanny 1000Fanny Seller – Empreintes d’antan

Fanny Seller est conservateur-restaurateur de peinture et son travail artistique s’oriente vers la mémoire résiduelle et la perte. Sa démarche l’incite à réactualiser et à revisiter une tranche de son vécu. Une histoire où les souvenirs se mêlent à la fiction.
« Chacun se situe au sein d’une histoire, d’un contexte, qu’il fait sien.»

Plutôt que de construire, la recherche plastique de Fanny Seller tend à déconstruire pour ensuite reconstituer une image, une portion de la réalité qui la touche et la traverse. L’artiste explore alors les évolutions et les « migrations » de l’image, (apparition, disparition-altération) et ses liens entre l’appréhension physique et émotionnelle du monde.

La photographie d’archive est conçue comme un filtre, un espace en creux qui résonne comme révélateur d’un fragment du réel. Ces témoignages visuels ne constituent qu’une étape dans son processus créatif, une sorte de piste d’envol, pour réactiver une mémoire fantasmée ou oubliée. Pour combattre la fixité des images, elle les transpose, les redessine, les préserve à sa manière en leur donnant une nouvelle existence dans différentes matières. Les sujets sont ainsi décontextualisés par un recadrage qui les prive de leur environnement narratif.

Fanny Seller – Empreintes d’antan

Fanny Seller is deskundige in het conserveren en restaureren van schilderijen. Als kunstenares concentreert zij zich op wat rest van herinneringen en wat verloren dreigt te gaan. Een verhaal waarin herinneringen en fictie in elkaar opgaan. ‘Iedereen heeft een eigen, hoogst persoonlijke geschiedenis’

Veeleer dan iets op te bouwen tracht Fanny Seller een beeld uit elkaar te halen en nadien een nieuwe vorm te schenken, geïnspireerd door een deel van de realiteit die haar voortdurend bezig houdt. Zo exploreert de artieste de evoluties en de ‘migraties’ van het beeld (verschijnen, verdwijnen, veranderen) en de relatie hiervan met het fysiek en en emotioneeel vatten van de wereld.

Bestaande foto’s  –  archief  – dienen als filter, als een lege ruimte waarin de realiteit  voor een echo zorgt. Deze visiuele getuigenissen zijn alleen maar een etappe in haar creatieve procédé, een  lanceringspiste om een droombeeld of  verbleekte herinnering op te roepen. Om dit statische element van afbeeldingen te ondergraven, worden ze door de artieste getransponeerd, hèrtekend en  met behulp van allerhande materiaal in haar eigen stijl geconserveerd. Zo worden de thema’s uit hun context gelicht en in een nieuwe omgeving geplaatst, waardoor zij hun oorspronkelijke verhalende omkadering verliezen.

Fanny Seller – Empreintes d’antan

Fanny Seller is a conservator and restorer of paintings, her artistic work focuses on residual memory and loss. Her approach incites her to update and revisit phases of her life and experiences. A story where memories blend with fiction.

Rather than building, Fanny’s Seller research tends to deconstruct in order to then reconstruct an image, a portion of reality that touches and crosses her. Thus, the artist explores the development and “migration » of the image (appearance, disappearance-alteration) and the links between physical and emotional apprehension of the world.
Archive photography is designed as a filter, a hollow space which illustrates a fragment of reality. These visual testimonies are just a step in her creative process, a kind of runway, to reactivate a fantasy or a forgotten memory. To fight the static nature of images, she transposes and redesigns them, then preserves them in her way, giving them a new life through different materials. The subjects are thus de-contextualised by a new frame which deprives them of their narrative environment.

Affiche Fanny Seller

Laisser un commentaire